home ontsporing

Ontspoord

Want een ontsporing is een vorm van een ongeluk. Het gebeurt als de wielen van een spoorvoertuig, bijvoorbeeld een trein, zich van de rails scheiden. Daarbij treedt het voertuig buiten de sporen, ofwel het ontspoort. De trein kan omslaan en aangekoppelde wagons meesleuren.

Vacatures van Indeed

Ongevolgde ideeën

Tot zover de toepassing op het treinen. Daarnaast wordt "niet sporen" of "ontspoord zijn" gebruikt als uitdrukking voor mensen die niet sporen. De gedachtegang bestaat uit een opeenvolging van niet-verwante of slechts enigszins gerelateerd zijnde ideeën. Het referentiekader verandert vaak van de ene zin naar de volgende.

Homepage

Feiten en fabels van wat spoort of niet op de rails

Een stalen staaf met gladde bovenkant: rails. Over rails rijden railvoertuigen met wielen van staal.

Treinen gaan en treinen komen

Er zijn diverse pagina's over treinen.